ÖSB har i regel två konserter i egen regi varje år, en på våren och en på hösten när det drar sig mot jul.

Utöver våra egna konserter spelar vi i många andra sammanhang antingen som Östersund Symphonic Band eller som Hemvärnets musikkår Jämtland.